Jouw vernieuwende idee of technieken in het Antwerps stadhuis?

3 jaren geleden door Thijs De Ceuster

projectmanager creatieve economie stad Antwerpen & ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. , Stad Antwerpen | Antwerp. Powered by Creatives.

Jouw vernieuwende idee of technieken in het Antwerps stadhuis?

De stad Antwerpen heeft de ambitie een hub te zijn van creativiteit, innovatie en verduurzaming en wil dit via de restauratie en herinrichting van het stadhuis verder uitdragen. De renovatie gaat van start in 2018, en wil van het stadhuis een ‘hedendaags huis van bestuur’ te maken, dat haar publieke en ceremoniële functies behoudt, maar ook als een hedendaags kantoorgebouw in een historische context fungeert.

Daarom lanceert de stad een oproep naar vooruitdenkende bedrijven en ondernemers met ideeën, concepten (vb. digitale toepassingen, producten,…) die het werken en vertoeven in het Antwerps stadhuis aangenamer en aantrekkelijker kunnen maken. We zijn dus erg benieuwd naar de in het veld aanwezige technologische, materiële, ecologische, digitale, duurzame… opportuniteiten waarbij zowel losse ‘gadgets’ als volledig geïntegreerde toepassingen mogelijk zijn.

Kortom, heb jij een idee of dienst die kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de mensen die in het stadhuis werken of het bezoeken?

Hoe kan je ons helpen? Door het antwoord op onderstaande 3 vragen te mailen naar SB.communicatie@stad.antwerpen.be:

- Waarom toon je interesse om een creatieve bijdrage te leveren aan het stadhuis van Antwerpen ?

- Wat zou je kunnen bieden ? Welke meerwaarde zou je kunnen betekenen voor het project ? Welke technieken of ideeën zou je als bedrijf kunnen aanreiken m.b.t. tot het Antwerpse stadhuis?

- Hoe zie je de realisatie van je aangereikte ideeën?

Ken je goede voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen ? Of heb je vragen? Post ze gerust onderaan de projectleiders bij de stad lezen mee .De stad zal van de ideeën een synthese maken en de geïnteresseerden mogelijks uitnodigen voor bijkomende gesprekken, weliswaar zonder enige verdere verplichting.

De volledige bundel rond deze oproep vind je op:  https://drive.google.com/drive/folders/0B17SvKm7VgJ1TE96VUZ4NVJJVHc

(3D- beeld voor de nieuwe invulling 2e verdieping stadhuis, ontwerp door HUB-architecten, aangesteld voor het restauratieproject stadhuis).

Antwerpen POM Provincie Antwerpen Winkelhaak Universiteit Antwerpen Antwerp Management School Karel de Grote-Hogeschool Sint-lucas EFRO Europese Unie