Kan je copyright delen tussen communicatiehuis en productiehuis?

4 jaren geleden door Dimitri De Wolf

De Machine

De vraag is duidelijk: kan je als productiehuis én als communicatiebureau beide copyright hebben op een eindproduct? Kan je deze copyright onderling delen? Zoja, hoe?

5 reacties

Om een reactie te plaatsen moet je inloggen.

Inloggen

afbeelding van Bruno Vanderschoot

Bruno Vanderschoot 22/04/2015 10:41 accountmanager , Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

De basisregel is dat de auteursrechten zitten bij de werknemer of de uitvoerder van een opdracht. Als meer makers gezamenlijk een werk hebben gecreëerd, dan hebben zij ook gezamenlijk het auteursrecht op dat werk. Daarom is het verstandig om vooraf (schriftelijke) afspraken te maken. Niet alleen over de exploitatie en de verdeling van opbrengsten, maar ook over wat er met het werk moet gebeuren als er problemen ontstaan of als een van de makers zich uit het project zou willen terugtrekken. Het is verstandig om een dergelijk contract te laten opstellen door een adviseur/advocaat die gespecialiseerd is in auteursrecht.

Aan het maken van een film, tv programma of video werken vaak veel mensen mee. Acteurs, presentatoren, regisseurs, ontwerpers leveren allemaal hun eigen creatieve bijdrage. Van mede-makers van audiovisuele werken wordt 'vermoed' dat zij hun auteursrechten hebben overgedragen aan de producent. Dit wordt aangeduid als een wettelijk vermoeden. Je kunt daarvan afwijken, maar dan moet je dat schriftelijk vastleggen. De producent is overigens voor elke vorm van exploitatie een billijke vergoeding verschuldigd aan de makers.

afbeelding van Bruno Vanderschoot

Bruno Vanderschoot 29/04/2015 11:30 accountmanager , Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Reactie werd verwijderd

afbeelding van Dimitri De Wolf

Dimitri De Wolf 29/04/2015 11:08 De Machine

Hey Bruno,

dank je wel voor je reacties. Erg verhelderend. Het vermoeden van overdracht is logisch, maar dan zou die overdracht van de rechten logischerwijs toch bij de eindklant moeten uitkomen en niet bij het communicatiebureau?

Los daarvan heb je de rechten op de ruwe beelden. Mits de eindklant een eindproduct koopt, en daarvoor dan ook kiest om de rechten te kopen voor ... jaar op ... kanalen, blijven de ruwe beelden (niet gebruikte zeker, maar de wel gebruikte?) in de portefeuille zitten van het productiehuis. Niet?

afbeelding van Delphine Coppe

Delphine Coppe 12/06/2015 17:51 Jurist , Sabam

Beste Dimitri,

Graag reageer ik op uw vragen om enkele dingen te verduidelijken :

1. Communicatiehuis en productiehuis

Zoals reeds uitgelegd, voorziet het Belgische Economische Wetboek een vermoeden van overdracht ten gunste van de producent.
Het kan hier nuttig zijn om te herhalen wie onder “producent” moet worden verstaan. “De producent is de natuurlijke of de rechtspersoon die de financiële en andere verantwoordelijkheid draagt voor de onderneming die een audiovisueel werk, ongeacht de drager, tot stand brengt en exploiteert”. Centraal in deze definitie staan dus de financiering van en de verantwoordelijkheid voor de onderneming.
Op het moment van de goedkeuring van de auteurswet van 30 juni 1994 (vandaag hernomen in het Economische Wetboek), hebben de volksvertegenwoordigers over de door u gestelde vraag gediscussieerd.
Het volgende voorbeeld werd namelijk besproken : een reclamebureau maakt een reclamespot voor een bepaalde bedrijf.
De vraag luidde : wie heeft het auteursrecht op dat werk?
In die discussie heeft men een onderscheid gemaakt tussen de bestelling van de onderneming aan het reclamebureau enerzijds en de relatie tussen het reclamebureau en de regisseur die door het bureau wordt betaald anderzijds. De conclusie was dat het reclamebureau als de producent dient te worden beschouwd.

Maar ieder geval moet uiteraard afzonderlijk worden onderzocht.

In de discussie tussen de volksvertegenwoordigers werd ook gevraagd aan welke voorwaarden het reclamebureau moest voldoen om als producent te worden beschouwd.
Er werd dan geopperd dat, in de filmwereld, de producent wordt gezien als diegene die erop moet toezien dat de film tot een goed einde wordt gebracht.
Dit houdt in dat de persoon die de film moet “opleveren”, als de producent dient te worden beschouwd. Soms is dat het reclamebureau dat zich er tegenover zijn opdrachtgever toe heeft verbonden de opdracht af te werken. Maar dat bureau kan de verbintenis tot “oplevering” ook contractueel doorschuiven naar de producent in de technische zin, dit is het productiebedrijf waarbij hij de reclamespot heeft besteld. Dat bedrijf is dan verantwoordelijk voor de levering van het product. Het belang van het criterium “oplevering” wordt hier onderstreept.

Concreet gezien mogen de auteurs contractueel de overdracht van rechten verdelen tussen een communicatiehuis en een productiehuis. Zoals gezegd door de heer Vanderschoot, moet u dit schriftelijk vastleggen.
U kunt hiertoe een typecontract tussen een regisseur en een producent gebruiken (zie : http://www.sabam.be/nl/sabam/aangifte-voltooid-werk-1). In dit contract, zou “de producent” dan naar het communicatiehuis en het productiehuis verwijzen. De afsluiting van een aparte co-productiecontract tussen hen zou dan ook noodzakelijk zijn.

De (co-)producenten gaan dan een contract met de klant afsluiten. Ze kunnen de exploitatierechten op de film aan hem overdragen, zodat de klant de film zou kunnen verkopen/uitzenden/reproduceren,…

2. Ruwe beelden

De eigendom van rushes moet tijdens de onderhandelingen tussen de klant en de producent worden gedefinieerd en gecontractualiseerd. In principe verkrijgt de klant de exploitatierechten ten minste op het eindproduct. De duur, het territorium en de exploitatiewijzen van het film moeten door de klant ook in het contract worden vermeld.

Ik hoop u hiermee te hebben verder geholpen

Delphine

afbeelding van Dimitri De Wolf

Dimitri De Wolf 15/06/2015 10:58 De Machine

Hey Delphine,

dank je wel voor het volledige antwoord!
Nog één klein vraagje dan:

- een productiehuis (die ook de regisseur levert) levert de film op aan haar klant: het reclamebureau
- het reclamebureau levert dezelfde film op aan haar klant, tevens de eindklant

beide partijen leveren dus op aan haar klant. Wordt bij deze de partij die oplevert aan de eindklant dan de producent? Zo lees ik het correct he?

Antwerpen POM Provincie Antwerpen Winkelhaak Universiteit Antwerpen Antwerp Management School Karel de Grote-Hogeschool Sint-lucas EFRO Europese Unie