Creatieve hubs in Antwerpen: UrbanCity

11 maanden geleden door Thijs De Ceuster

projectmanager creatieve economie stad Antwerpen & ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. , Stad Antwerpen | Antwerp. Powered by Creatives.

Antwerpen heeft een creatieve sector met meer dan 8000 bedrijven die zich over zowat de hele stad bevinden. Het hele grondgebied binnen de Singel kan als een creatieve hotspot beschouwd worden. Toch zien zowel creatieve ondernemers als projectontwikkelaars het potentieel van verdere clustering door de ontwikkeling van een Creatieve Hub, een gebouw waar verschillende creatieve bedrijven en disciplines samenkomen. Vanuit mijn functie als projectleider creatieve economie probeer ik een overzicht te houden van de verschillende hubs in Antwerpen en wat hun kenmerkt. Aangezien ik dit even goed kan delen, probeer ik bij deze op regelmatige basis een bepaalde hub kort te bespreken en te bundelen onder de collectie 'Creatieve Hubs in Antwerpen'. Focus ligt op locaties waar creativiteit, ondernemerschap en innovatie samen komen.  

UrbanCity

Wat is het?

UrbanCity is een gebouw op het eilandje dat bestaat uit vier etages van 1.250m². In het gebouw zijn dynamische en creatieve bedrijven te vinden zoals ListenUp, CK Productions, TinQwise, Marketing map, Bubka, Retail Detail, etc. Voor de herontwikkeling hebben ze een nieuw model gecreëerd waarin duurzaamheid, sociale relevantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid samenkomen op een rendabele manier. Niet alleen huurders maken enthousiast gebruik van UrbanCity, ook organisaties ‘van buiten’ kunnen deze faciliteiten gebruik. Hierdoor ontstaan interessante ontmoetingen tussen mensen die leiden tot waardevolle relaties en nieuwe netwerken.

Waar is het?

Ankerrui 9, 2000 Antwerpen

http://urbancity.be/

Kan ik huren?

Ja. De Het kan per 25 m² worden gehuurd. Ze worden casco opgeleverd en kunnen dus geheel naar eigen wens worden ingericht. Om het kantorencomplex aantrekkelijk te maken, hebben ze een hippe espresso-refter, professionele vergaderfaciliteiten, een co-working-community en komt er een urban farm op het dak ook om actief mee te tuinieren. 


Ken je zelf nog een creatieve hub of wil je dit artikel aanvullen? Mail dan naar thijs.deceuster@stad.antwerpen.be

Antwerpen POM Provincie Antwerpen Winkelhaak Universiteit Antwerpen Antwerp Management School Karel de Grote-Hogeschool Sint-lucas EFRO Europese Unie